DVDL schilderwerken logo

Documenten

Privacyverklaring en disclaimer

E-mail

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe DVDL schilderwerken omgaat met uw persoongegevens: welke gegevens worden verzameld en waarvoor wij ze gebruiken. Ook leggen wij uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of laten verwijderen.

1. DVDL schilderwerken

DVDL schilderwerken gevestigd aan Wilhelminapark 124, 5041 EH te Tilburg respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website en haar klanten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

DVDL schilderwerken verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die zij mogelijk verwerkt, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

  • voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;
  • locatiegegevens;
  • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

3. Waarom DVDL Schilderwerken uw gegevens nodig heeft

DVDL schilderwerken verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen.

  • uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u;
  • wettelijke verplichting; zoals gegevens om aan de administratieverplichting te voldoen;
  • locatiegegevens;
  • informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen;
  • ten behoeve van de fase voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van een opdracht dient DVDL schilderwerken over uw gegevens te beschikken DVDL schilderwerken gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor ze strikt noodzakelijk zijn.

4. Hoe lang DVDL Schilderwerken gegevens bewaard

DVDL schilderwerken zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gehanteerde bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen en persoonsgegevens voor onbepaalde tijd na beëindiging van de opdracht.

5. Delen met anderen

DVDL schilderwerken verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DVDL schilderwerken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Functionele en analytische cookies

DVDL schilderwerken maakt op de website slechts gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van DVDL schilderwerken. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft DVDL schilderwerken geen toestemming te vragen.

7. Google Analytics

Op de website van DVDL schilderwerken wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 'Ánalytics'-dienst. DVDL schilderwerken gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derde verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. DVDL schilderwerken heeft hierop geen invloed. DVDL schilderwerken heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

8. Social media buttons

Op de website van DVDL schilderwerken zijn mogelijk social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen op het sociale netwerken van Facebook, Instagram en WhatsApp. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. DVDL schilderwerken heeft hierop geen invloed. Leest u daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij doet met uw (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerkt. De informatie die wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social Media- Accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en zijn aangesloten bij het privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

9. Beveiliging

DVDL schilderwerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dvdlschilderwerken.nl.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dvdlschilderwerken.nl. DVDL schilderwerken zal binnen vier weken na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren.

11. Bewaar maken tegen verwerking

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DVDL schilderwerken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij DVDL schilderwerken een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover zij beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen.

12. Recht op indienen klacht

DVDL schilderwerken wijst u erop dat u desgewenst een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u meent dat DVDL schilderwerken niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

DVDL schilderwerken behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing.

Deze verklaring is laatstelijk gewijzigd op 14 februari 2021.

Bedrijfsgegevens

DVDL schilderwerken logo

Voor al uw binnen- en buitenwerk

DVDL schilderwerken logo

Volg ons